© atelier Oostwaarts/JP Boelema

PLAN VAN DE MAAND: DE RESULTATEN 2019

In 2019 werkte 023DOEN.NL met verschillende experts aan:
Januari 2019: Wereldmuziekschool Haarlem
Februari 2019: Mooi-ZooI Haarlem
Maart/April 2019: Website Jong023
Mei/Juni 2019: Diverse projecten

Klik op de groene links om direct naar een gerealiseerd project uit voorgaande jaren te gaan.

November 2018: Zonta Walk
Oktober 2018: SpeelgoedBank
September 2018: Museum Haarlem
Augustus 2018: Oudercare
Juni/juli 2018: 023 Kinderkrant

Mei 2018: Vrijwilligers winkel
April 2018: Oog voor Monumenten
Maart 2018: Wifi-Rollator Prototype
Februari 2018: BUUV Ambassadeurs evenement
Januari 2018: D3Aak, printen met recycled plastic

 

December 2017: Stichting Stem in de Stad,
November 2017: Vogelhospitaal Haarlem,
Oktober 2017: Stichting Lotus College,
September 2017: Stilte Tuin Haarlem.
 

PLAN MEI/JUNI 2019

Diverse projecten in mei en juni door verschillende initiatiefnemers.

doenlogotwitter3metwit

MEI/JUNII 2019

In mei en juni heeft 023DOEN verschillende aanvagen ontvangen die we helaas slechts gedeeltelijk hebben kunnen helpen.
In sommige gevallen was het idee nog in zo'n pril stadium dat we de plannenmakers in een enkel adviesgepsrek slechts tips en aanbevelingen konden geven hoe hun plan meer handen en voeten te geven. Andere plannenmakers kwamen met ideeen die nadrukkelijk niet aan onze non-profit conditie voldeden. Die hebben we doorverwezen naar dienstverleners die daarin gespecialiseerd zijn. Verder merken we dat, als gevolg van de goed fraaiende economie, veel plannenmakers nu gewoon een leuke baan hebben gevonden en niet meer zo toekomen aan het bedenken van nieuwe plannen. 023DOEN vindt dat geweldig goed nieuws. Wij blijven gewoon beschikbaar om nieuwe non-profit plannen belangeloos te ondersteunen en horen het graag als we jullie op een of andere wijze kunnen helpen.

BACK TO THE TOP

PLAN MAART/APRIL 2019

Website ontwikkeling voor kinderkrant JONG023.
Een initiatief van Jacqueline Schadee .

Schermafbeelding20190603om111443

MAART/ARPIL 2019

Presentatie van kinderkarnt JONG023, realisatie van website

ACHTERGROND: De Haarlemse Kinderkrant JONG023 wil kinderen van 9-12 jaar weer aan het lezen krijgen. Een maandelijkse kinderkrant met op deze leeftijdsgroep geschreven artikelen is voor 2019 gelanceerd en wordt op de langere scholen met plezier ontvangen en gelezen.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? De finaciering van de Haarlemse Kinderkrant is voor 2019 rond. Om de contiuiteit ool voor de komende jaren te garanderen moeten ook nieuwe sponsors en donoren worden gevonden, naast de partijen die de kran nu financieel ondersteunen.

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? De experts van023DOEN vinden dat de zichtbaarheid en statuur van de kinderkrant kan worden ondersteund met een website die de kernboodschap aan mogelijke geintersseerden kan overbrengen.


WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS
: We helpen Jong023 met het onwikkelen een responsive website. Daarop wordt maandelijks de nieuwe krant gepost en is feitelijk informatie over het maken van de krant te vinden. Ook biedt dit een platform aan bestaande en nieuwe sponsors en donoren.


HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN heeft de nieuwe website met plezier voor JONG023 gemaakt en zal ook het maandelijks onderhoud van de site verzorgen .

BACK TO THE TOP

PLAN FEBRUARI 2019

MooiZooi winkeladvies voor het verkopen van recycled materiaal.
Een initiatief van Alice Taylor .

FEBRUARI 2019

MooiZooi wil meer recylcle materialen verkopen. Hoe?.

ACHTERGROND: MooiZooi is een sociaal, duurzaam en creatief magazijn waar schoon- en veilig restafval en restmateriaal van bedrijven wordt verzameld en aangeboden voor creatieve doeleinden. Ook is MooiZooi een werkgelegenheids- en dagbestedingsproject voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. In hun winkel in Schalkwijk wordt bruikbaar knutselmateriaal aangeboden dat zonder MooiZooi als afval zou worden weggegooid.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? MooiZooi is al een aantal jaren actief maar heeft een (te) kleinvast klantenbestand. Hoewel het aanbod van materiaal groeit, groeit de afname niet mee. Hoe kan de winkel aantrekkelijker worden gemaakt en wat kunnen we doen om de opbrengst te vermeerderen?

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? Twee retail-specialisten van 023DOEN vinden het een erg leuk concept, maar begrijpen dat dit, gezien de locatie, weinig "binnenlopende' klanten trekt. Het pand is lastig te vinden en het vraagt doorzettingsvermogen van nieuwe klanten om er binnen te lopen. Rrouting en signing kan wellicht nog verbeterd worden. Ook kan een aangepaste product-presentatie de winkel verder verduidelijken.


WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS
: Het is een prachtig initiatief maar commercieel is er nog wel wat te verbeteren. Zo werkt MooiZooi met vaste prijzen voor het vullen van een winkelkar of winkelmandje. De prijsstelling zou best wel wat hoger mogen zijn en bovendien kan een vaste €1,- prijs gelden voor minder dan 5 of 10 eenheden. Verder kan de winkelverkoopruimte worden uitgebreid door de lunchruimte er bij te betrekken en kan er een "MooiZooi-Extra" ruimte worden gecreeerd voor 2de hands design-kantoormeubilair dat een veel hogere verkoop waarde heeft. De zichtbaarheid van de winkel vraagt verbetering en een nieuwe website of webshop kan helpen om aan grotere partijen te verkopen. De logistiek heeft men daarvoor in huis.


HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN heeft deze verkenning met plezier utigevoerd. Inmiddels heeft ook de Gemeente Haarlem een adviseur ter beschikking gesteld en zullen veel wijzigingen in april en mei uitgevoerd worden. Op 10 mei om 15:00 is de opening. Wij blijven beschikbaar voor aanvullende vragen en of realisaties. .

BACK TO THE TOP

PLAN JANUARI 2019

Wereldmuziekschool Haarlem begeleiden naar Culturele-ANBI status.
Een initiatief van Hein Peijnenburg.

JANUARI 2019

Hoe kan de Wereldmuziekschool Haarlem zelfstandig verder groeien?.

ACHTERGROND: De Stichting Wereldmuziekschool Haarlem (WMS) biedt laagdrempelig muziekonderwijs. Begonnen in 2010 in Schalkwijk, verricht ze inmiddels muziekonderwijs in vrijwel alle stadsdelen van Haarlem. Door slim gebruik te maken van naschoolse uren van bestaande gebouwen bieden ze onderwijs op 28 locaties in Haarlem. Muziekonderwijs wordt zo dichtbij de leefomgeving van de leerlingen gebracht. Naast individuele lessen worden er ook groepslessen aangeboden en initieert de WMS talloze evenementen, concerten en muzikale bijeenkomsten. Een gedreven klein team realiseert al deze bestaande projecten maar ziet veel potentieel om zowel in omvang als in de breedte van het aanbod verder te groeien. Het budget is daarvoor echter niet voldoende toereikend.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? Hoe financieren we de gewenste groei en maken we de WMS zichtbaarder voor fondsen en overheid. Helpt het daarbij als we de ANBI-status aanvragen?

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? De WereldMuziekSchool is een Haarlems succes en geeft aan meer dan 380 leerlingen individueel onderwijs. Daarmee is de WMS een serieuze en inmiddels gevestigde partij, ondanks dat de WMS zich nog altijd als een soort creatieve start-up presenteert. Het uitbouwen en uitbreiden van nieuwe activiteiten zou door middel van projectfinanciering gerealiseerd moeten kunnen worden.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS
: De WMS kan ervoor kiezen om de Culturele ANBI status of een CBF certificering bij het Centraal Bureau Fondsenwerving aan te vragen. Door dit stempel van goedkeuring en een transparante en toegankelijke presentatie kunnen de nationale goede doelen organisaties en andere ondersteunende fondsen, beter en sneller beoordelen of de WMS voor hun bijdragen in aanmerking kan komen. Dit is vraagt nog wel het nodige werk.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN heeft de WMS geholpen met het schrijven van een concept ANBI-beleidsplan dat de huidige situatie verduidelijkt en ook zichtbaar gemaakt welke onderwerpen nog door bestuur en directie moeten worden ingevuld. Het bestuur heeft zich voorgenomen om 2019 daarvoor te benutten zodat zo snel als mogelijk met aanvullende subsidie aanvragen kan worden gestart.

BACK TO THE TOP

PLAN NOVEMBER-DECEMBER 2018

Zonta-Sponsor Walk Haarlem 2019: hoe dit in Haarlem te realiseren?
Een initiatief van Sylvia Kieft en Sonja Schaper.

Zontapvdmnov18

NOVEMBER 2018

Kunnen jullie Zonta helpen bij het opzetten van een sponsorwandeling in Haarlem?

ACHTERGROND: Zonta Zuid-Kennemerland is onderdeel van een wereldwijde netwerk organisatie die bestaat uit 31.000 leden in 65 landen. Jaarlijks ondersteunen zij verschillende projecten waarvoor zij middelen via fundraisers bijeenbrengen. Plan is om in voorjaar 2019 een stadswandeling voor 500 wandelaars te organiseren waarbij tijdens die wandeling, op 10 tot 15 plekken, cultureel entertainment wordt geboden. Dit naar voorbeeld van de "Midnight Walk" die al enige jaren in Leiden wordt georganiseerd.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? Het aanpassen van een midnight-walk-concept in september naar een avondwandeling in april. De Gemeente Haarlem vraagt Zonta om in plaats van een najaars-nachtwandeling een sponsorwandeling te organiseren in April '19, op de avond van het bloemencorso. Overweging van de gemeente is dat er dan veel bezoekers in Haarlem zijn die wachten op binnenkomst van het corso; een stadswandeling kan die tijd zinvol vullen. Het oorspronkelijke "midnight" programma zal daar dus op moeten worden aangepast. Zonta zoekt hulp bij vertaling en aanpassing van het programma.

WAT VINDEN DE 023DOEN EXPERTS?: We zien mogelijkheden om het plan tijdens het voorjaars corso te realiseren. Thema suggestie om bloemen centraal te stellen; bijvoorbeeld de Haarlem Zonta Flower Walk. Bij de selectie van entertainment en locaties moet wel rekening gehouden worden met het mogelijk koude/natte voorjaar. Binnenlocaties zijn nodig. Denk aan Vishal, Nieuwe Kerk, Proveniers hofje, Trou moet blijcken, Kapel bij de Kloosterkeuken, Doopsgezinde kerk (expogang naast Jansje), Haarlem Museum etc. Goede voorbereiding, planning en organisatie zijn nodig om een grote groep (12 groepen van 25 personen) veilig door een drukke stad te loodsen. Denk ook aan mogelijke overlast van bewoners: informeer via leaflet dat er 500 mensen langswandelen.

WAT HEEFT 023DOEN VERDER GEDAAN? 023DOEN-vormgevers hebben op verzoek van Zonta Kennemerland de identiteit ontwikkeld voor de komende Zonta Walk. Voor het nieuwe logo is gebruik gemaakt van het bestaande Zonta logo. Dat is, met aangepaste kleur, gebruikt als basis voor een een wandelende-vrolijke-krachtige-feminine-gele tulp. De Zonta-walk is zo verbonden met het corso idee.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN vindt het een leuk plan en wil, indien gewenst, graag als klankbord dienen en verder meedenken. Ook kunnen we helpen bij verdere grafische vormgeving van programmaboekje, route en deelname bewijs.

Lees meer over Zonta Zuid Kennemerland

BACK TO THE TOP